search
  חפש
  דף הבית
  קטלוג צמחיםק

  ק

  שם עברי:קוביאה מטפסת
  משפחה:משפחת השלהביים - Polemoniaceae
  שם לטיני:Cobea scandens
   
  שם עברי:קודן מגוון
  משפחה:משפחת החלבלוביים - Euphorbiaceae
  שם לטיני:Codiaeum variegatum
   
  שם עברי:קודן מגוון 'גולד דאסט'
  משפחה:משפחת החלבלוביים - Euphorbiaceae
  שם לטיני:Codiaeum variegatum 'Gold-Dust'
   
  שם עברי:קולומנאה הדורה
  משפחה:משפחת הגסנריים - Gesneriaceae
  שם לטיני:Columnea gloriosa
   
  שם עברי:קוטינוס מזרחי
  משפחה:משפחת האלתיים - Anacardiaceae
  שם לטיני:Cotinus coggygria
   
  שם עברי:קולאונמה יפה
  משפחה:משפחת הפיגמיים - Rutaceae
  שם לטיני:Coleonema pulchrum
   
  12345678910
   

  משתלת סלונר | מושב סתריה, רחוב שבעת המינים  | אי מייל: slonernursery@gmail.com  | טלפון: 08-9410577 |  פקס: 08-9410175 

   
   בניית אתריםבניית אתרים